615
معاون سازمان حج و زیارت از ثبت نام حدود ۲۷۷ هزار زائر اربعین حسینی در سامانه ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه (سماح) خبر داد.


200
معاون سازمان حج و زیارت از ثبت نام حدود ۲۷۷ هزار زائر اربعین حسینی در سامانه ساماندهی ...


527
ثبت‌نام بیش از 270 هزار زائر در سامانه سماح گروه جامعه ــ معاون سازمان حج و زیارت از ثبت‌نام حدود 277 هزار نفر زائر در سمانه سماح خبر داد.


686
معاون سازمان حج و زیارت از ثبت نام حدود ۲۷۷ هزار زائر اربعین حسینی در سامانه ساماندهی ...


125
... در سامانه سماح ثبت نام ... هزار زائر در قالب بیش از ... ثبت نام بیش از ۸۲۰ هزار ...


562
معاون سازمان حج و زیارت از ثبت نام حدود 277 هزار زائر اربعین حسینی در سامانه ساماندهی ...


90
گرگان- مدیر حج و زیارت گلستان گفت: تاکنون ۱۵ هزار و ۸۰۰ زائر اربعین گلستانی در سامانه ...


380
نام نویسی ۲۷۰ هزار زائر در «سماح» ... بیش از ۲۷۰ هزار زائر ... در سامانه سماح ثبت نام ...