188
تکذیب گورخوابی در زابل/ بازدید آقای سخنگو از میزان/ اهل بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم ...


842
... از میزان/ اهل بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم/ گواهی سکه در بورس/ تحریم یا ضعف مدیریت ...


23
... آقای سخنگو از میزان ... بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم/ گواهی سکه در بورس/ تحریم یا ...


380
... از میزان/ اهل بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم/ گواهی سکه در بورس/ تحریم یا ضعف مدیریت ...


577
... از میزان/ اهل بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم/ گواهی سکه در بورس/ تحریم یا ضعف مدیریت ...


475
... از میزان/ اهل بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم/ گواهی سکه در بورس/ تحریم یا ضعف مدیریت ...


917
لذا در همین راستا، بنده از چند سلبریتی محترم می‌خواهم که به بهانه کمک به تشنگان خرمشهر؛ شماره حسابی اعلام نمایند و بعد که کمک‌ها پول‌ها را جمع کردند، بزنند به چاک تا بهانه برای مسئولین جور شود و آنها بتوانند بدون عذاب وجدان و برای جلوگیری از سواستفاده ، …


43
تکذیب گورخوابی در زابل/ بازدید آقای سخنگو از میزان/ اهل بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم ...


924
شرف‌الدین گدایف، از فعالین سیاسی تاجیک و رهبر «جنبش مردمی اصلاحات برای رشد تاجیکستان» گفت: اگر ما سرد شدن روابط ایران و تاجیکستان را دقیق‌تر بررسی کنیم، می‌بینیم که پیش از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود.