76
گرایش خوردگی و حفاظت از مواد یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ 211 بازدید مشاهده بیشتر» گرایش جوشکاری از رشته مهندسی مواد


208
گرایش خوردگی و حفاظت از مواد یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ 206 بازدید مشاهده بیشتر» گرایش جوشکاری از رشته مهندسی مواد


34
تبریک جهانگیری برای قهرمانی کشتی‌گیران نوجوانان در مسابقات جهانی شش ساعت پیش · بحران برگزیت: وزیر خارجه بریتانیا استعفا کرد!


591
بازدید‌های دائمی و ثابت از واحد‌های تولیدی با هدف حمایت از سرمایه گذاری/ حل مشکلات کارخانه قند شهرستان درود با پیگیری مدعی العموم/ مکلف کردن دستگاه‌ها و …