22
سرپرست سازمان اورژانس کشوربا تاکید بر این که رانندگان نباید به هنگام سفر بار اضافی ...