854
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


509
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


574
به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی در یکصد و بیست و دومین جلسه شرح و تفسیر نهج ...


410
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


505
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان. ... و دفاع از سرمایه های ...


570
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


754
همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین ...


40
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


500
توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان . ... توسعه آموزش های دینی ...


945
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


505
... حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش های دینی ... وظیفه حکومت است دین ...


738
... تکلیف حاکمان و نخبگان ... های دینی وظیفه حکومت است ... توسعه آموزش‌های دینی و ...


168
... ویژه حاکمان و نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی ... های دینی وظیفه حکومت است. ...


128
... توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است ... تکلیف آور است و ... است و حاکمان ...


690
اندیشه > همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است.


797
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان ... آموزش مقدماتی ...


920
... شده است. عرفان و حکمت دینی ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و ...


16
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به خبرنگار ایرنا گفت: هدف از برگزاری این مسابقات آشنا ساختن معلمان با انتقال متناسب مفاهیم و …


477
لزوم گسترش آموزش‌های دینی و ... ویژه حاکمان و نخبگان ... همین وظیفه بوده است.


722
تکلیف ویژه نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است ; ... توسعه و تعمیق ...