209
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


107
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


304
به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی در یکصد و بیست و دومین جلسه شرح و تفسیر نهج ...


129
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


891
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان. ... و دفاع از سرمایه های ...


653
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


696
همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین ...


553
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


286
توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان . ... توسعه آموزش های دینی ...


806
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


178
... حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش های دینی ... وظیفه حکومت است دین ...


739
... تکلیف حاکمان و نخبگان ... های دینی وظیفه حکومت است ... توسعه آموزش‌های دینی و ...


797
... ویژه حاکمان و نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی ... های دینی وظیفه حکومت است. ...


57
... توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است ... تکلیف آور است و ... است و حاکمان ...


426
اندیشه > همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است.


893
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان ... آموزش مقدماتی ...


914
... شده است. عرفان و حکمت دینی ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و ...


358
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به خبرنگار ایرنا گفت: هدف از برگزاری این مسابقات آشنا ساختن معلمان با انتقال متناسب مفاهیم و …


791
لزوم گسترش آموزش‌های دینی و ... ویژه حاکمان و نخبگان ... همین وظیفه بوده است.


141
تکلیف ویژه نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است ; ... توسعه و تعمیق ...