825
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: با توجه به صدور دستورالعمل وزارت صنعت معدن و تجارت پیرامون تنظیم بازار محصولات فولادی توافق با …


600
... با سندیکای لوله و پروفیل ... عملیاتی نیست/ فروش محصولات از طریق بورس کالا امکان ...


161
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: با توجه به صدور دستورالعمل وزارت صنعت معدن و تجارت پیرامون تنظیم بازار محصولات فولادی توافق با …


545
دنیای معدن - سندیکای لوله و پروفیل در حالی با انتشار نامه‌ای از توافق تولیدکنندگان لوله و پروفیل و فولاد مبارکه درخصوص ارتقای سطح همکاری‌ها و بررسی شرایط بازار محصولات فولادی خبر داد که معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه، موارد مطرح شده را غیرعملیاتی دانست.


188
... توافق با سندیکای لوله و پروفیل عملیاتی نیست و فروش مستقیم محصولات تولیدی صرفاً از ...


581
دبیر سندیکای لوله و پروفیل ... از طریق بورس کالا امکان پذیر است توافق با سندیکای ...


243
توافق با سندیکای لوله و پروفیل عملیاتی نیست/ فروش محصولات از طریق بورس کالا امکان ...


863
توافق با سندیکای لوله و پروفیل عملیاتی نیست/ فروش محصولات از طریق بورس کالا امکان ...


579
توافق با سندیکای لوله و پروفیل عملیاتی نیست/ فروش محصولات از طریق بورس کالا امکان ...