749
زمان ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹ تا ۱۵ فوریه ۱۹۸۹ ۶ دی (جدی) ۱۳۵۸–۲۶ بهمن (دَلو) ۱۳۶۷ (۹ سال و ۵۳ روز)


831
در درستی این مقاله اختلاف نظر وجود دارد. خواهشمندیم در روشن‌شدن اعتبار منابع مورد ...