500
... تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی سینمای ایران ... در آستانه فروش 4 میلیارد ...


801
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


649
جدول فروش هفتگی سینمای ایران ... ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت ...


805
تنگه ابوقریب در آستانه فروش 4 میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


518
تنگه ابوقریب در آستانه فروش 4 میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


713
... شد سینمای ایران در آستانه ... فروش/ «تنگه‌ابوقریب» در ... در جایگاه دوم قرار گرفت


427
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


127
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


327
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت ... هزارپا صدرنشین تابستانی ...


944
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


896
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


994
جدول فروش هفتگی سینمای ایران ... هزارپا صدرنشین تابستانی ... ۴ میلیارد تومانی قرار ...


98
واکنش یک کارگردان به فیلم «تنگه ابوقریب» : روستای در ... قرار دارد. هزارپا ... ۴ میلیارد ...


255
کانون کارگردانان سینمای ایران، هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ورود پول‌های مشکوک به سینمای ایران اعتراض کرد و پس از آن انجمن تهیه کنندگان مستقل هم خواستار برخورد قانونی با صاحبان پول‌های مشکوک در سینما شد.


664
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...