253
... تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی سینمای ایران ... در آستانه فروش 4 میلیارد ...


123
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


930
جدول فروش هفتگی سینمای ایران ... ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت ...


976
تنگه ابوقریب در آستانه فروش 4 میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


302
تنگه ابوقریب در آستانه فروش 4 میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


944
... شد سینمای ایران در آستانه ... فروش/ «تنگه‌ابوقریب» در ... در جایگاه دوم قرار گرفت


478
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


833
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


753
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت ... هزارپا صدرنشین تابستانی ...


957
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


137
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


690
جدول فروش هفتگی سینمای ایران ... هزارپا صدرنشین تابستانی ... ۴ میلیارد تومانی قرار ...


57
واکنش یک کارگردان به فیلم «تنگه ابوقریب» : روستای در ... قرار دارد. هزارپا ... ۴ میلیارد ...


311
کانون کارگردانان سینمای ایران، هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ورود پول‌های مشکوک به سینمای ایران اعتراض کرد و پس از آن انجمن تهیه کنندگان مستقل هم خواستار برخورد قانونی با صاحبان پول‌های مشکوک در سینما شد.


378
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...