752
... تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی سینمای ایران ... در آستانه فروش 4 میلیارد ...


362
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


395
جدول فروش هفتگی سینمای ایران ... ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت ...


18
تنگه ابوقریب در آستانه فروش 4 میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


366
تنگه ابوقریب در آستانه فروش 4 میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


895
... شد سینمای ایران در آستانه ... فروش/ «تنگه‌ابوقریب» در ... در جایگاه دوم قرار گرفت


191
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


352
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


332
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت ... هزارپا صدرنشین تابستانی ...


798
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


632
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...


534
جدول فروش هفتگی سینمای ایران ... هزارپا صدرنشین تابستانی ... ۴ میلیارد تومانی قرار ...


191
واکنش یک کارگردان به فیلم «تنگه ابوقریب» : روستای در ... قرار دارد. هزارپا ... ۴ میلیارد ...


936
کانون کارگردانان سینمای ایران، هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ورود پول‌های مشکوک به سینمای ایران اعتراض کرد و پس از آن انجمن تهیه کنندگان مستقل هم خواستار برخورد قانونی با صاحبان پول‌های مشکوک در سینما شد.


842
تنگه ابوقریب در آستانه فروش ۴ میلیارد تومانی قرار گرفت/هزارپا صدرنشین تابستانی ...