90
نظر فدراسیون جهانی برای دوها این است که تنها ۵۶ نفر اول رنکینگ را برای مسابقات جهانی و المپیک انتخاب کند و در پرتاب‌ها نیز تنها ۳۲ نفر برتر.


754
تفتیان: برای آغاز اردوها منتظر فدراسیون هستم دونده سرعتی ایران می گوید که برنامه خود را طبق سیاست‌های تعیین شده به فدراسیون داده و منتظر پاسخ کمیته فنی و فدراسیون است.


867
دونده سرعتی ایران می گوید که برنامه خود را طبق سیاست های تعیین شده به فدراسیون داده و ...


280
نظر فدراسیون جهانی برای دوها این است که تنها ۵۶ نفر اول رنکینگ را برای مسابقات جهانی و المپیک انتخاب کند و در پرتاب‌ها نیز تنها ۳۲ نفر برتر.


927
منتظر هستم که فدراسیون یا همان کمیته فنی نظر نهایی خود را برای این برنامه‌ها اعلام کند تا ببینم باید چه کنم. امیدوارم که همه چیز خوب پیش رود و ما هم تمریناتمان را آغاز کنیم.


584
تفتیان: برای آغاز اردوها منتظر فدراسیون هستم/ برای جهانی و المپیک سهمیه ... دونده سرعتی ...


266
تفتیان: برای آغاز اردوها منتظر فدراسیون هستم/ برای جهانی و المپیک سهمیه مستقیم حذف ...


681
دونده سرعتی ایران می گوید که برنامه خود را طبق سیاست‌های تعیین شده به فدراسیون داده و ...