960
در روز نخست رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ و با اتمام مبارزات مرحله نیمه ...