398
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه مشکلات سرمایه گذاران بررسی و به عنوان مصوبه تلقی شد که پس از اجرایی شدن مصوبات 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری در سطح ...