300
سخنگوی اورژانس کشور از وقوع تصادف زنجیره‌ای در اتوبان قدیم قزوین _تاکستان خبر داد.


82
تصادف زنجیره‌ای در محور قدیم قزوین تاکستان/اعزام ۱۶مصدوم به بیمارستان.


266
خبرگزاری میزان- سخنگوی اورژانس کشور از وقوع تصادف زنجیره ای در اتوبان قدیم قزوین ...


685
13 hours ago · تصادف زنجیره ای در محور قدیم قزوین تاکستان/اعزام 16مصدوم به بیمارستان. خبرگزاری میزان ...


69
... در یک تصادف زنجیره‌ای ۲۵ ... ای در محور قدیم قزوین تاکستان/اعزام ۱۶مصدوم به ...


772
خالدی گفت: تصادف زنجیره‌ای در محور قزوین تاکستان 35 مصدوم به جای گذاشت.


395
تصادف زنجیره‌ای در محور ... محور قدیم رشت-قزوین ... تاکستان/اعزام ۱۶مصدوم به ...


197
... قدیم قزوین تاکستان/اعزام ... ۱۶مصدوم به بیمارستان. ... تصادف زنجیره‌ای در محور ...


274
تصادف زنجیره ای در محور قدیم قزوین تاکستان/اعزام 16مصدوم به بیمارستان . ... قدیم قزوین ...


160
... محور قدیم قزوین تاکستان ... تصادف زنجیره ای در قزوین ... تاکستان/اعزام ۱۶مصدوم به ...


367
تصادف و تصادف زنجیره ای و تصادف زنجیره ای در اتوبان کرج قزوین و تصادف کامیون با سواری را در نمناک بخوانید.


44
... در محور تاکستان به قزوین ... قدیم قزوین تاکستان/اعزام ... تصادف زنجیره ای در قزوین ...


303
... تصاویر تصادف زنجیره ای در محور قدیم قزوین تاکستان/اعزام ۱۶مصدوم به بیمارستان ...


444
تصادف زنجیره ای و تصادف زنجیره ای اتوبان کرج قزوین و تصادف در بزرگراه کرج قزوین را در نمناک بخوانید.