452
به گزارش امتداد نیوز، با استفاده از مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه می‌توان هدایت ...


689
فراپیام یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شورای عالی انفورماتیک در راستای طراحی نظام‌های ...


159
تحولی در مدیریت کسب‌وکار با نرم‌افزارهای یکپارچه فراپیام


486
تحولی در مدیریت کسب و کار با نرم‌افزارهای یکپارچه فراپیام


19
رشد اقتصادی، حجم بالای عملیات مالی شرکت‌ها و شکل‌گیری ساختار سازمانی شرکت‌ها با ...


354
به گزارش امتداد نیوز، بنابر اعلام گروه مهندسی نرم افزار فراپیام، این مجموعه متخصص ...


863
تحولی در مدیریت کسب‌وکار با نرم‌افزارهای یکپارچه فراپیام ... در دنیای واقعی ...


206
تحولی در مدیریت کسب‌وکار با نرم‌افزارهای یکپارچه فراپیام