347
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی بر نقش بانک ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور همایش ...


103
تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور


309
مسیر شما اقتصادی » تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط ...


179
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور


453
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک ها در بهبود شرایط ... اقتصادی کشور ...


607
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور ...


377
عضو هیات مدیره بانک ملّی ایران با تاکید بر اینکه ایران به جهت داشتن منابع عظیم می تواند منافع ذی نفعان و سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، بیان کرد: ما آمادگی داریم روابط بانکی را توسعه دهیم و از برنامه های توسعه ای و همفکری طرف فیلیپینی هم استقبال می کنیم.


535
تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور. ... ملی بر ...


327
خبرهای اقتصادی، بانک ها، بیمه ها،قوانین بانکی و بیمه ای، پیشخوان روزنامه ها، مجلس ...


539
تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور ...


650
ناصر شاهباز عضو هیأت مدیره بانک ملی ... اقتصادی کشور، بر نقش ... بانک ها در شرایط ...


134
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به شرایط سخت دوران تحریم ها اقدامات انجام شده در دوران پسابرجام را مثبت دانست و خواستار تلاش بیشتر همکاران در فعالیت های ارزی شد.


418
این عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران تصریح کرد: همچنین سواپ ارزی با ترکیه نیز برای برقراری مبادلات تجاری میان دو کشور با حذف ارز واسطه‌ای عملیاتی شد که امیدواریم این سیاست در ارتباط با دیگر کشورهای همسایه به کار گرفته شود.


827
تأکید عضو هیأت مدیره بانک بر ضرورت مسئولیت‌پذیری کارکنان جهت افزایش سهم بازار


118
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور ...