412
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی بر نقش بانک ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور همایش ...


774
تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور


135
مسیر شما اقتصادی » تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط ...


728
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور


37
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک ها در بهبود شرایط ... اقتصادی کشور ...


76
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور ...


123
عضو هیات مدیره بانک ملّی ایران با تاکید بر اینکه ایران به جهت داشتن منابع عظیم می تواند منافع ذی نفعان و سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، بیان کرد: ما آمادگی داریم روابط بانکی را توسعه دهیم و از برنامه های توسعه ای و همفکری طرف فیلیپینی هم استقبال می کنیم.


720
تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور. ... ملی بر ...


335
خبرهای اقتصادی، بانک ها، بیمه ها،قوانین بانکی و بیمه ای، پیشخوان روزنامه ها، مجلس ...


535
تاکید اعضای هیات‌مدیره بانک ملی بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور ...


323
ناصر شاهباز عضو هیأت مدیره بانک ملی ... اقتصادی کشور، بر نقش ... بانک ها در شرایط ...


650
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به شرایط سخت دوران تحریم ها اقدامات انجام شده در دوران پسابرجام را مثبت دانست و خواستار تلاش بیشتر همکاران در فعالیت های ارزی شد.


555
این عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران تصریح کرد: همچنین سواپ ارزی با ترکیه نیز برای برقراری مبادلات تجاری میان دو کشور با حذف ارز واسطه‌ای عملیاتی شد که امیدواریم این سیاست در ارتباط با دیگر کشورهای همسایه به کار گرفته شود.


887
تأکید عضو هیأت مدیره بانک بر ضرورت مسئولیت‌پذیری کارکنان جهت افزایش سهم بازار


135
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر نقش بانک‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور ...