235
تاج: تمام الزامات afc در ورزشگاه آزادی انجام شد/ از این پس هیچ مراسم قهرمانی داخل چمن انجام نمی‌شود رئیس فدراسیون فوتبال گفت: دیگر در هیچ بازی داخل چمن ورزشگاه مراسم قهرمانی نخواهیم داشت و در جایگاهی ویژه این کار انجام می‌شود.


316
[میزان] اصلا به دنبال شایعات و حاشیه‌ها نبودیم تاج: تمام الزامات afc در ورزشگاه آزادی انجام شد/ از این پس هیچ مراسم قهرمانی داخل چمن انجام نمی‌شود


19
دیگر در هیچ بازی داخل چمن ورزشگاه مراسم قهرمانی نخواهیم داشت و در جایگاهی ویژه این کار انجام می‌شود. به طور کلی مجموعه کاملی فراهم شده که فردا در دیدار فینال از آن رونمایی خواهد شد.


667
تاج: دنبال حاشیه نبودیم و تمام الزامات afc در ورزشگاه آزادی انجام شد/ جشن قهرمانی دیگر در زمین چمن برگزار نمی ...


541
تاج: دنبال حاشیه نبودیم و تمام الزامات afc در ورزشگاه آزادی انجام شد/ جشن قهرمانی دیگر در زمین چمن برگزار نمی‌شود


659
تمام الزامات afc در ورزشگاه آزادی انجام شد از این پس هیچ مراسم قهرمانی داخل چمن انجام نمی‌شود مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان تمام الزامات afc در ورزشگاه آزادی انجام شد از این پس هیچ مراسم قهرمانی داخل چمن انجام ...