924
به گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، آکادمی اسکار فهرست ۹۲۸ چهره فعال و تاثیرگذار ...