970
امام جمعه ملایر نیز با بیان اینکه دکتر احمدی تکامل یافته و یادگار علمای جهان اسلام ...


623
میم پرور- در کوچه پس کوچه های جاده زندگی، همراه و همسفر شده ایم با بنده ای از بندگان ...