676
رئیس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون دانشگاه زابل در جمع اعضای هیات علمی این دانشگاه ...


241
سرزمین ایرانیان- احمد قرائی اشاره به تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه بر روی ماهیان ...


199
رئیس پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون دانشگاه زابل در جمع اعضای هیات علمی این ...


487
برنامه‌ریزی برای درآمدزایی از طرح پرورش ماهی خاویار در زابل. رئیس پژوهشکده تالاب بین ...


594
وی ادامه داد: ماهی خاویار از ماهیان استراتژیک محسوب می‌شود و در دنیا منحصر بفرد است و درعین حال دارای بازاری رو به رشد بوده که کاملا مشهود است .


231
... برنامه ریزی کرد تا از ... از طرح پرورش ماهی خاویار ... زابل طرح 5 ساله ای برای ...


617
برنامه ریزی برای درآمدزایی از طرح پرورش ماهی خاویار در زابل. رییس پژوهشکده تالاب بین ...


536
طرح‌ریزی برای درآمدزایی از مدل و زمبنه پرورش ماهی خاویار در زابل


430
برنامه‌ریزی برای درآمدزایی از طرح پرورش ماهی خاویار در زابل … May ...