218
برای حل مشکل نظام بانکی ... جاری اقتصاد کشور و تأمین نیاز‌های عمومی مردم، نیازمند کار ...


333
... های جدی بگیرید/ حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیاز‌های عمومی مردم، نیازمند ...


995
برای حل مشکل نظام بانکی ... و تأمین نیاز‌های عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق ...


889
بازار ارز طی هفته اخیر روند افزایشی خود را به شکل چشمگیری آغاز نمود و نرخ دلار حتی از 16 ...


507
نقش سیاست های پولی و مالی کشور ... نقدینگی» برای اقتصاد ... های مردم در نظام بانکی ...


51
وی درادامه مهمترین مانع برای رشد تولید را پرداخت تسهیلات بانکی دانست و اظهار کرد: با توجه به نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس تولیدکنندگان مهمترین معضلاتشان را پرداخت تسهیلات بانکی می دانند و این موضوع برای آنها از فساد اقتصادی و …


294
... های جدی بگیرید/ حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیاز‌های عمومی مردم، نیازمند ...


655
یک راه برای آنکه انبار خانگی صورت نگیرد آن است که کالاها و موارد مورد نیاز مردم جلوی چشم پدیدار باشد. پس نگذاریم بحران انتظاری ارز، کالا و …


33
تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.


564
موسسات پولی و بانکی خون اقتصاد کشور را تامین و ... نیازمند شناسایی و حل ... نظام های ...


78
حل مشکلات اقتصادی مردم ... فوری کشور قرار دارد و نیاز به ... برجسته و فوق‌العاده ...


555
دنیای اقتصاد : یک پژوهش دانشگاهی با مروری بر بحران‌های ارزی در جهان، ۳ نسل از نوسانات ارزی را مورد بررسی قرار داد.


786
«راینهارت» و «روگاف» با مطالعه آمار تورم و بحران پولی کشور های مورد مطالعه به جمع بندی زیر می رسند:«بحرانهای ارزی و تورم هم آهنگی خاصی در اکثریت قریب به اتفاق در همه جا و در تمام ایام داشته اند....»(صفحه ۱۸۹).


134
... اقتصاد مقاومتی علاج همه مشکلات کشور است و ... نیاز مردم تامین ... برای حل مشکل ...


396
... رفت و با وجود تلاش ... نفر از مردم این کشور به ... باید تصمیم‌های جدی و ...