948
رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب سیل را بخشی از مدیریت منابع آب کشور دانست و افزود: هم زیستی با سیلاب بایستی به عنوان یک هدف در پیش روی ما قرار بگیرد.


86
رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب سیل را بخشی از مدیریت منابع آب کشور دانست و افزود: هم زیستی با سیلاب بایستی به عنوان یک هدف در پیش روی ما قرار بگیرد.


872
خبرگزاری میزان- مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به ...


655
... کشور است، لذا هم زیستی با ... مهندسی سیلاب امکان پذیر ... از مدیریت منابع آب کشور ...


510
رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب سیل را بخشی از مدیریت منابع آب کشور دانست و افزود: هم زیستی با سیلاب بایستی به عنوان یک هدف در پیش روی ما قرار بگیرد.


119
مهندسی سیلاب بخشی از ... آزمون امکان‌پذیر است. ... بخشی از مدیریت منابع آب کشور ...


539
وی با اشاره به امکان ... آب کشور است; ایلنا مهندسی سیلاب بخشی از مدیریت منابع آب ...


904
استفاده از تجارب بین‌المللی در این خصوص و همچنین استفاده از دانش روز دنیا که عمدتا در اختیار بخش نخبگان دانشگاهی و آکادمیک کشور است، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ساز و کارهای اجرایی و موثر در خصوص رفع خلاهای مدیریت منابع آب کشور ایفا نماید.