628
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب در استان ...


193
بابک مومنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: احقاق حقابه رودخانه‌های مازندران امری ...


626
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب در استان ...


931
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب در استان ...


366
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب در استان ...


15
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب ...


497
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب در استان ...


428
یکی از پرابهام‌ترین بخش‌های مدیریت بحران در منابع آب استان مازندران را باید در پاسخ به پرسش سومی که مطرح کردم و به همین پرسش شما ارتباط دارد جست‌وجو کرد.


954
فصل اقتصاد - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب ...


888
مدیریت بحران همیشه در استان مازندران تعطیل بوده است و اینبار تعطیلی مدیریت گریبان کشاورزان میاندورودی را گرفته‌ه است، با برگزاری جلسات که نتیجه آن از قبل مشخص است، امید واهی به مردم ندهید.


88
فصل اقتصاد - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت: باید بحران مدیریت آب ...


320
استان مازندران نیز با دارا بودن پوشش گیاهی فراوان، شرایط جوی و اقلیمی مساعد و همچنین پتانسیل‌های بسیار در آب‌های زیرزمینی و سطحی در بحث کمیت و کیفیت آب شرب با مشکل روبرو شده که در این زمینه نیازمند آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی است.


227
به گزارش اداره کل هواشناسی استان مازندران بر اساس آخرین نقشــــه های پیش یــــابی هــــواشناسی ، وضـــعیت جوی استان مازندران از روز جمعه تاریخ 14/4/92 تا روز یکشنبه تاریخ 16/4/92 به شرح زیر پیش‏ بینی می شود.


838
در حالی که بسیاری از کشاورزان برای هزینه زندگی خویش به دلیل نرسیدن آب ممکن است دق کنند ...


133
... سد های مازندران در حال ... مدیریت بحران در ... آب در بخش خانگی در استان ...


541
بحران آب، تیر خلاصی برای کشاورزان مازندران/ چرخه ناکارآمدی مسئولان در مدیریت منابع آبی!


617
بحران آب، تیر خلاصی برای کشاورزان مازندران/ چرخه ناکارآمدی مسئولان در مدیریت منابع آبی!


135
استان تهران ... یا بحران مدیریت آب؟" با حضور در 5 منطقه ... بحران مدیریت آب که هنوز ...


601
مدیر کل مدیریت بحران ... پیش در استان مازندران بعضی ... قطعی آب این ...


620
شهرستان مراوه تپه یکی از محروم ترین مناطق استان گلستان ... مازندران ... بحران آب در ...