462
وکیل ملت: قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری سود سپرده ها خبرداد و گفت:با مطالعاتی ...


540
در همین راستا بانک مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در آخرین مرحله شهریور ماه ۱۳۹۶ تاکنون، نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شد.


472
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که ...


864
تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت – اخبار تسنیم


726
خبر : تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت - اسپاد نیوز قائم مقام بانک ...


260
خبرهای اقتصادی، بانک ها، بیمه ها،قوانین بانکی و بیمه ای، پیشخوان روزنامه ها، مجلس ...


461
در همین جهت بانک مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در آخرین مرحله شهریور ۱۳۹۶ تاکنون، نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شد.


127
... بازنگری نرخ سود ... سیاست بانک مرکزی در ... نام نرخ سود در سیستم بانکی ...


505
... بانک مرکزی ... نرخ تورم، بازنگری در سود بانکی و متعادل ساختن آن نیز در دستور کار ...


218
بانک مرکزی هرگونه تصمیم گیری درباره با تغییر نرخ سود بانکی را رد کرد. - به گزارش بانک و ...


574
البته بانک مرکزی در یک ... بازنگری در نرخ سود ... افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار ...


127
... نرخ سود بانکی در دستور ... بازنگری در نرخ سود بانکی ... در دستور کار بانک مرکزی ...


546
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .


50
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که ...


654
افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت بعد از تصمیم دیروز دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان،اکنون دولت برای جذب نقدینگی، بصورت جدی روی افزایش نرخ سود بانکی در حال بررسی است.


456
عبارت تغییر نرخ سود بانکی از ... در دستور کار بانک مرکزی ... بازنگری نرخ سود ...


385
... افزایش نرخ سود بانکی در ... بازنگری در نرخ سود ... در دستور کار بانک مرکزی ...


505
بازنگری در مدیریت ... تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار ... خبر خوش بانک مرکزی؛ دخل ...


488
البته بانک مرکزی در یک ... از احتمال بازنگری در نرخ سود ... نرخ سود بانکی در دستور قرار ...


983
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.