556
وکیل ملت: قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری سود سپرده ها خبرداد و گفت:با مطالعاتی ...


715
در همین راستا بانک مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در آخرین مرحله شهریور ماه ۱۳۹۶ تاکنون، نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شد.


312
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که ...


381
تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت – اخبار تسنیم


871
خبر : تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت - اسپاد نیوز قائم مقام بانک ...


275
خبرهای اقتصادی، بانک ها، بیمه ها،قوانین بانکی و بیمه ای، پیشخوان روزنامه ها، مجلس ...


150
در همین جهت بانک مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در آخرین مرحله شهریور ۱۳۹۶ تاکنون، نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شد.


901
... بازنگری نرخ سود ... سیاست بانک مرکزی در ... نام نرخ سود در سیستم بانکی ...


212
... بانک مرکزی ... نرخ تورم، بازنگری در سود بانکی و متعادل ساختن آن نیز در دستور کار ...


661
بانک مرکزی هرگونه تصمیم گیری درباره با تغییر نرخ سود بانکی را رد کرد. - به گزارش بانک و ...


615
البته بانک مرکزی در یک ... بازنگری در نرخ سود ... افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار ...


851
... نرخ سود بانکی در دستور ... بازنگری در نرخ سود بانکی ... در دستور کار بانک مرکزی ...


606
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .


668
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که ...


622
افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت بعد از تصمیم دیروز دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان،اکنون دولت برای جذب نقدینگی، بصورت جدی روی افزایش نرخ سود بانکی در حال بررسی است.


523
عبارت تغییر نرخ سود بانکی از ... در دستور کار بانک مرکزی ... بازنگری نرخ سود ...


741
... افزایش نرخ سود بانکی در ... بازنگری در نرخ سود ... در دستور کار بانک مرکزی ...


393
بازنگری در مدیریت ... تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار ... خبر خوش بانک مرکزی؛ دخل ...


961
البته بانک مرکزی در یک ... از احتمال بازنگری در نرخ سود ... نرخ سود بانکی در دستور قرار ...


304
قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.