220
با حکم رئیس جمهور، رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور به عنوان سرپرست وزارت امور ...


378
با حکم رئیس جمهور، رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور به عنوان سرپرست وزارت امور ...


684
امید است با عنایات الهی و همکاری کلیه کارکنان آن وزارت، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.


185
اکرمی سرپرست جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی قبل از صدور حکم سرپرستی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور بوده است.


451
با حکم رئیس جمهور، رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.


549
خزانه‌دار کشور سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد+سوابق


325
وی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور بود که پس از برکناری کرباسیان بوسیله استیضاح نمایندگان مجلس، در تاریخ پنجم شهریور ۱۳۹۷ با حکم رئیس جمهور روحانی، به سمت سرپرست وزارت امور اقتصادی و …


589
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور. ... اقتصادی و ... به وزارت امور اقتصادي و ...