600
این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کند با قیمت‌های عجیب و غریب ...


448
اوج گیری اجاره ها باب طبع مشاوران املاک؟ این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک ...


523
مصطفی‌قلی خسروی البته به یکی از رسانه‌ها گفته است: "زمانی که مردم و یا مشاوران املاک می‌گویند گرانی در این بازار ایجاد شده، تمامی کالاها گران می‌شود، بنابراین باید صبورانه در این بازار کارها را پیش ببریم".


25
خیزش آرام اجاره بها در حالی آغاز شده که به نظر اتحادیه املاک سکوت پیشه کرده و منفعلانه به انتظار آینده نشسته است.


858
به گزارش بورس 98 اوج‌گیری اجاره‌ها باب طبع مشاوران املاک؟Reviewed by سایت رادیوسهام on May ...


789
کمیسیون اجاره بنگاهی‌ها بر اساس نرخی که آن هم بی سر و صدا در مردادماه ۱۳۹۵ توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک به دفاتر اعلام شد یک چهارم اجاره ماهیانه از هریک از طرفین معامله به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.


353
کمیسیون اجاره بنگاهی‌ها بر اساس نرخی که آن هم بی سر و صدا در مردادماه ۱۳۹۵ توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک به دفاتر اعلام شد یک چهارم اجاره ماهیانه از هریک از طرفین معامله به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.


294
کمیسیون اجاره بنگاهی‌ها بر اساس نرخی که آن هم بی سر و صدا در مردادماه ۱۳۹۵ توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک به دفاتر اعلام شد یک چهارم اجاره ماهیانه از هریک از طرفین معامله به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.


987
این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کند با قیمت‌های عجیب و غریب ...


217
به گزارش افکارنیوز ، \n در این بین اما دفاتر املاک با علم به این ...


192
کمیسیون اجاره بنگاهی‌ها بر اساس نرخی که آن هم بی سر و صدا در مردادماه ۱۳۹۵ توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک به دفاتر اعلام شد یک چهارم اجاره ماهیانه از هریک از طرفین معامله به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.


328
24.06.2018 · اوج‌گیری اجاره‌ها باب طبع مشاوران املاک؟ اخبار


834
اوج‌گیری اجاره‌ها باب طبع مشاوران املاک؟ این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور ...


509
این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجع..


778
این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کند با قیمت‌های عجیب و غریب ...


460
اوج‌گیری اجاره‌ها باب طبع مشاوران املاک؟ عصر ساختمان- این روزها هر مستاجری که به ...


190
این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کند با قیمت‌های عجیب و غریب ...


707
این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کند با قیمت‌های عجیب و غریب ...


40
این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می کند با قیمت های عجیب و غریب نرخ ...


574
فصل اقتصاد - این روزها هر مستاجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کند با قیمت‌های ...