686
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین از دولت مصر خواست که هرچه سریعتر محل بازداشت این افراد را اعلام و تمامی بازداشت شدگان را آزاد کند.


869
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین از دولت مصر خواست که هرچه سریعتر محل بازداشت این افراد را اعلام و تمامی بازداشت شدگان را آزاد کند.


723
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین از دولت مصر خواست که هرچه سریعتر محل بازداشت این افراد را اعلام و تمامی بازداشت شدگان را آزاد کند.


961
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه القدس العربی، دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد ...


964
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که دستگاه امنیتی مصر از روزهای پایانی ماه گذشته میلادی تاکنون 40 وکیل و فعال سیاسی و حقوق بشری را بازداشت کرده است.


498
بازداشت ۴۰ فعال حقوقی و سیاسی مصر در یک ماه گذشته. سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارشی از بازداشت ۴۰ فعال حقوقی، وکیل و فعال سیاسی مصر در یک ماه گذشته خبر داد.


805
انتقاد دیده‌بان حقوق‌بشر از بازداشت ۴۰ فعال حقوقی در مصر. دیده‌بان حقوق بشر اعلام ...


321
بازداشت ۴۰ فعال حقوقی ... بازداشت ۴۰ فعال حقوقی و سیاسی مصر در ... مریلین مونرو پس از ...