127
کره شمالی با انتقاد از ... را رد کند، او به رهبر ... که برگزاری نشست ترامپ و ...


827
... کره شمالی این دیدار را که ... از لغو دیدار با رهبر کره ... شد کره شمالی او را ...


837
معاون رهبر کره شمالی که در ... ممنون آقای ترامپ حداقل برای این یک ... پاتایا را از ...


824
پرزیدنت ترامپ در پاسخ به سئوال خبرنگار صدای آمریکا گفت که اطمینان دارد رهبر کره شمالی می‌خواهد گامی مثبت برای مردم کشورش بردارد.


804
... از رهبر کره شمالی به ... ترامپ گفته که رهبر کره ... تا پیش از این، کره شمالی را ...


797
ترامپ گفت که این ویدئو را ... از رهبر کره شمالی ... نظر او ایران کشوری است که ...


311
او با اشاره به ... آقای ترامپ گفته که رهبر کره شمالی ... تا پیش از این، کره شمالی را ...


154
درباره رهبر کره شمالی حالا ... ارزیابی ترامپ از او و ... کره جنوبی، که خود را موظف به ...


682
... با رهبر کره شمالی، به ... شمالی که کیم جونگ اون او را ... گفت که او از این ...


500
رودی جولیانی وکیل رئیس جمهور آمریکا مدعی شده است که رهبر کره شمالی بعد از لغو دیدارش ...


521
... اون، رهبر کره شمالی است. این ... سفر او از زمانی است که در ... به ترامپ را به ...


997
امانوئل مکرون هم در کنفرانس خبری پس از این دیدار گفته امیدوار است لغو دیدار رهبران آمریکا و کره‌شمالی مانعی کوچک باشد و مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ به زودی ادامه یابد.


720
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ... که از تایید این ... را برسند و از او ...


889
... از این اقدام ترامپ ... کره شمالی که در این سفر حضور داشته و قصد دست دادن با او را ...