438
تبریز (تلفظ راهنما · اطلاعات) کلانشهری در شمالغرب ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است.


282
شجره نامه - شجره نامه بزرگان ايران و سادات مازندران و معرفي استان با كمك همه دوستان ...