393
سرهنگ محمد رازقی افزود: بخش اول بار ترافیک صبحگاهی از ساعت ۵:۳۰ تا ۶:۳۰ است که مربوط به تردد کارکنان ادارات است و بخش دوم نیز از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ است که مربوط به تردد سایر صنوف و بازاریان است.


122
ساعت 24-رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز جاری گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی صبحگاهی تهران به دو بخش تقسیم شده است.


390
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان ، رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ...


281
رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز جاری گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی …


739
تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت/ حضور فعال پلیس راهور از ساعت ۵:۳۰. 2 ساعت ...


937
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت ...


959
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اوج بار ترافیکی صبحگاهی از ...


950
پرشین خودرو: جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اوج بار ترافیکی ...


827
بار ترافیکی معابر پایتخت در ... اعلام ساعت اوج بار ترافیکی در ... استقلال اعلام کرده ...


19
بار ترافیکی معابر پایتخت در ... اعلام ساعت اوج بار ... اعلام ساعت اوج بار ترافیکی در ...


28
مأموران پلیس راهور از ساعت 5:30 در ... اینکه اوج بار ترافیکی ... با اعلام ...


353
تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت/ حضور ... ساعت بار ترافیکی ورودی به ...


264
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت ...


709
... اوج بار ترافیکی ... ساعت بار ترافیکی ورودی ... صبحگاهی در پایتخت/ حضور ...