290
سرهنگ محمد رازقی افزود: بخش اول بار ترافیک صبحگاهی از ساعت ۵:۳۰ تا ۶:۳۰ است که مربوط به تردد کارکنان ادارات است و بخش دوم نیز از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ است که مربوط به تردد سایر صنوف و بازاریان است.


311
ساعت 24-رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز جاری گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی صبحگاهی تهران به دو بخش تقسیم شده است.


807
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان ، رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ...


410
رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز جاری گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی …


315
تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت/ حضور فعال پلیس راهور از ساعت ۵:۳۰. 2 ساعت ...


166
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت ...


882
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اوج بار ترافیکی صبحگاهی از ...


700
پرشین خودرو: جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اوج بار ترافیکی ...


223
بار ترافیکی معابر پایتخت در ... اعلام ساعت اوج بار ترافیکی در ... استقلال اعلام کرده ...


447
بار ترافیکی معابر پایتخت در ... اعلام ساعت اوج بار ... اعلام ساعت اوج بار ترافیکی در ...


207
مأموران پلیس راهور از ساعت 5:30 در ... اینکه اوج بار ترافیکی ... با اعلام ...


196
تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت/ حضور ... ساعت بار ترافیکی ورودی به ...


858
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت ...


552
... اوج بار ترافیکی ... ساعت بار ترافیکی ورودی ... صبحگاهی در پایتخت/ حضور ...