130
سرهنگ محمد رازقی افزود: بخش اول بار ترافیک صبحگاهی از ساعت ۵:۳۰ تا ۶:۳۰ است که مربوط به تردد کارکنان ادارات است و بخش دوم نیز از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ است که مربوط به تردد سایر صنوف و بازاریان است.


38
ساعت 24-رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز جاری گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی صبحگاهی تهران به دو بخش تقسیم شده است.


983
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان ، رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ...


355
رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز جاری گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی …


559
تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت/ حضور فعال پلیس راهور از ساعت ۵:۳۰. 2 ساعت ...


693
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت ...


737
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اوج بار ترافیکی صبحگاهی از ...


429
پرشین خودرو: جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اوج بار ترافیکی ...


311
بار ترافیکی معابر پایتخت در ... اعلام ساعت اوج بار ترافیکی در ... استقلال اعلام کرده ...


601
بار ترافیکی معابر پایتخت در ... اعلام ساعت اوج بار ... اعلام ساعت اوج بار ترافیکی در ...


467
مأموران پلیس راهور از ساعت 5:30 در ... اینکه اوج بار ترافیکی ... با اعلام ...


283
تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت/ حضور ... ساعت بار ترافیکی ورودی به ...


660
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد تغییر زمان اوج بار ترافیک صبحگاهی در پایتخت ...


953
... اوج بار ترافیکی ... ساعت بار ترافیکی ورودی ... صبحگاهی در پایتخت/ حضور ...