185
بانک مرکزی اعلام کرد میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می شود.


236
نرخ‌های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی‌های مجاز کل کشور است.


899
= نرخ‌های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است.


117
بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع هموطنان گرامی می رساند میانگین نرخ انواع ارز به صورت ...


300
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد، میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه ...


173
بانک مرکزی اعلام کرد که میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می شود.


814
قانون-بانک مرکزی اعلام کرد میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه ...


39
به گزارش الف به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ های اعلام شده در این سایت، بیانگر ...


634
نرخ های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز است.


45
اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا/تعیین تکلیف قیمت ارز پروازهای خارجی. افزایش مجدد ...


597
بانک مرکزی اعلام کرد، میانگین نرخ ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.


670
نرخ ارز,سامانه سنا,نرخ ارز ... تحلیل روزانه ... به پوشش و اعلام نرخ ارزها در رسانه ...


680
بانک مرکزی اعلام کرد که میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه ...


926
اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا : بانک مرکزی اعلام کرد ...