379
بانک مرکزی اعلام کرد میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می شود.


729
نرخ‌های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی‌های مجاز کل کشور است.


939
= نرخ‌های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است.


733
بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع هموطنان گرامی می رساند میانگین نرخ انواع ارز به صورت ...


210
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد، میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه ...


192
بانک مرکزی اعلام کرد که میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می شود.


535
قانون-بانک مرکزی اعلام کرد میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه ...


886
به گزارش الف به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ های اعلام شده در این سایت، بیانگر ...


5
نرخ های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز است.


141
اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا/تعیین تکلیف قیمت ارز پروازهای خارجی. افزایش مجدد ...


699
بانک مرکزی اعلام کرد، میانگین نرخ ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.


910
نرخ ارز,سامانه سنا,نرخ ارز ... تحلیل روزانه ... به پوشش و اعلام نرخ ارزها در رسانه ...


69
بانک مرکزی اعلام کرد که میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه ...


476
اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا : بانک مرکزی اعلام کرد ...