388
بانک مرکزی اعلام کرد میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می شود.


575
نرخ‌های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی‌های مجاز کل کشور است.


837
= نرخ‌های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است.


723
بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع هموطنان گرامی می رساند میانگین نرخ انواع ارز به صورت ...


460
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد، میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه ...


603
بانک مرکزی اعلام کرد که میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می شود.


679
قانون-بانک مرکزی اعلام کرد میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه ...


319
به گزارش الف به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ های اعلام شده در این سایت، بیانگر ...


921
نرخ های اعلام شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز است.


850
اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا/تعیین تکلیف قیمت ارز پروازهای خارجی. افزایش مجدد ...


74
بانک مرکزی اعلام کرد، میانگین نرخ ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.


629
نرخ ارز,سامانه سنا,نرخ ارز ... تحلیل روزانه ... به پوشش و اعلام نرخ ارزها در رسانه ...


148
بانک مرکزی اعلام کرد که میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه ...


908
اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا : بانک مرکزی اعلام کرد ...