347
سفیر ایران در لندن از نامه ایران به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در مورد تحریم ...


378
اظهارات بعیدی نژاد در مورد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر کشتی‌های ایران ...


954
... بعیدی نژاد در صفحه مجازی خود درباره تحریم های یک جانبه آمریکا بر کشتی های ایران ...


927
خبرگزاری میزان- سفیر ایران در لندن از نامه ایران به دبیرکل سازمان بین المللی ...


903
سفیر ایران در ... ژاپن از تحریم های نفتی آمریکا ... اظهارات جدید «بعیدی نژاد» در مورد ...


600
حمید بعیدی‌نژاد در ... خبر مهم در مورد تحریم های ایران ... های آمریکا علیه ایران یک ...


841
بعیدی نژاد: تحریم‌های ... در مورد ایران به ... و ناکامی آمریکا در تحریم ایران ...


748
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران یک‌جانبه است.