344
... از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران است. ... اروپا به دنبال استفاده ...


992
... در تجارت با ایران است. ... اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در ...


559
اسپوتنیک خبر داد: اروپا در حال بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران


517
... ممکن است اروپا در تجارت نفت با ... از یورو به جای دلار در ... ایران از «یورو» استفاده ...


307
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران ...


52
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


202
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


533
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران است ...


592
اروپا به دنبال استفاده از یورو ... در توافق و تجارت با ایران ... ایران و اتحادیه اروپا ...


796
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری اش با ایران خبر داد.


929
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


56
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


80
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


763
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری‌اش با ایران خبر داد.


687
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


344
اتحادیه اروپا به‌دنبال استفاده از یورو در تجارت با ایران. ... به این کشور به جای دلار ...


907
خبرگزاری ایسنا: خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای ...


106
اسپوتنیک: ممکن است اروپا در تجارت نفت با ایران از ... از یورو به جای دلار در ...


200
... جای دلار از یورو استفاده ... از ایران به جای دلار با ... اتحادیه اروپا قرار است ...


920
... یورو به جای دلار در تجارت ... استفاده اروپا از یورو در ... در تجارت نفت با ایران است. ...