505
... از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران است. ... اروپا به دنبال استفاده ...


866
... در تجارت با ایران است. ... اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در ...


598
اسپوتنیک خبر داد: اروپا در حال بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران


779
... ممکن است اروپا در تجارت نفت با ... از یورو به جای دلار در ... ایران از «یورو» استفاده ...


671
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران ...


611
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


967
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


541
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران است ...


70
اروپا به دنبال استفاده از یورو ... در توافق و تجارت با ایران ... ایران و اتحادیه اروپا ...


160
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری اش با ایران خبر داد.


922
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


660
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


329
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


937
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری‌اش با ایران خبر داد.


792
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


642
اتحادیه اروپا به‌دنبال استفاده از یورو در تجارت با ایران. ... به این کشور به جای دلار ...


144
خبرگزاری ایسنا: خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای ...


266
اسپوتنیک: ممکن است اروپا در تجارت نفت با ایران از ... از یورو به جای دلار در ...


254
... جای دلار از یورو استفاده ... از ایران به جای دلار با ... اتحادیه اروپا قرار است ...


569
... یورو به جای دلار در تجارت ... استفاده اروپا از یورو در ... در تجارت نفت با ایران است. ...