919
... از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران است. ... اروپا به دنبال استفاده ...


552
... در تجارت با ایران است. ... اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در ...


984
اسپوتنیک خبر داد: اروپا در حال بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران


53
... ممکن است اروپا در تجارت نفت با ... از یورو به جای دلار در ... ایران از «یورو» استفاده ...


553
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران ...


335
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


12
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


221
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران است ...


933
اروپا به دنبال استفاده از یورو ... در توافق و تجارت با ایران ... ایران و اتحادیه اروپا ...


128
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری اش با ایران خبر داد.


137
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


126
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


611
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


453
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری‌اش با ایران خبر داد.


500
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


30
اتحادیه اروپا به‌دنبال استفاده از یورو در تجارت با ایران. ... به این کشور به جای دلار ...


20
خبرگزاری ایسنا: خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای ...


949
اسپوتنیک: ممکن است اروپا در تجارت نفت با ایران از ... از یورو به جای دلار در ...


552
... جای دلار از یورو استفاده ... از ایران به جای دلار با ... اتحادیه اروپا قرار است ...


544
... یورو به جای دلار در تجارت ... استفاده اروپا از یورو در ... در تجارت نفت با ایران است. ...