903
... از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران است. ... اروپا به دنبال استفاده ...


336
... در تجارت با ایران است. ... اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در ...


282
اسپوتنیک خبر داد: اروپا در حال بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران


640
... ممکن است اروپا در تجارت نفت با ... از یورو به جای دلار در ... ایران از «یورو» استفاده ...


650
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در ... در تجارت نفت با ایران ...


870
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


624
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


721
... اتحادیه اروپا سرگرم بررسی استفاده از یورو به جای دلار در تجارت نفت با ایران است ...


590
اروپا به دنبال استفاده از یورو ... در توافق و تجارت با ایران ... ایران و اتحادیه اروپا ...


608
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری اش با ایران خبر داد.


745
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به ...


545
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


328
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دلار در تجارت با ایران


39
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای دلار در تعاملات تجاری‌اش با ایران خبر داد.


270
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا سرگرم ...


308
اتحادیه اروپا به‌دنبال استفاده از یورو در تجارت با ایران. ... به این کشور به جای دلار ...


862
خبرگزاری ایسنا: خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه از تمایل اتحادیه اروپا برای ...


930
اسپوتنیک: ممکن است اروپا در تجارت نفت با ایران از ... از یورو به جای دلار در ...


697
... جای دلار از یورو استفاده ... از ایران به جای دلار با ... اتحادیه اروپا قرار است ...


797
... یورو به جای دلار در تجارت ... استفاده اروپا از یورو در ... در تجارت نفت با ایران است. ...