311
1 On 21 December 1991, eleven of the former socialist republics declared in آلماآتی (with the 12th republic – Georgia – attending as an observer) that with the formation of the کشورهای مستقل همسود the Union of Soviet Socialist Republics ceases to exist.


393
آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این حال،گفته شده که او را در 5


163
این برنامه در دو بخش تقدیم بینندگان عزیز می شود: نخست گفتگوی بهروز خباز با بهروز فراهانی درباره پروژه امنیتی ایجاد سندیکاهای دولتی قلابی را می شنوید.


775
در ژوئیه ۲۰۱۴، روزنامه واشینگتن پست خبر از وجود مخزنی ارائه شده توسط اسنودن داد؛ این مخزن حاوی حدوداً ۱۶۰۰۰۰ ایمیل و پیامک و ۷۹۰۰ مدرک نشت شده که از ۱۱۰۰ حساب آنلاین برداشت شده‌اند، بود.


581
سازمان برنامه نو. آیندگان 3 تیر 1349. داریوش همایون ‌ ‌ پس از نزدیک به سه دهه آزمایش در برنامه‌گزاری هنوز نمی‌توان گفت که ایران دارای اداره و اقتصاد برنامه‌ای است.


876
ایران، مناسب‌ترین مقصد برای گردشگری سلامت در زمینه توریسم درمانی و جذب گردشگران سلامت همواره باید ب...