975
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


856
ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است.


804
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


691
تا پایان امسال طرح آرناو (rnav) در فرودگاه کلاله اجرایی می شود. معاون شبکه بهداشت و درمان آمل از اجرای طرح کشیک نوروزی بهداشت محیط از ۱۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ۹۷ در این …


936
فصل تجارت - اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال ...


569
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


513
سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اردیبهشت ...


153
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست | رهنمودهای حسابداری


319
می 16, 2018 / mask-face / دیدگاه‌ها برای اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان ...


520
مهر گزارش می‌دهد؛ اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ...


659
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... مالیات خانه های خالی ...


714
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ... های خالی تا پایان امسال ...


154
• آنر 10 نخستین پرچمدار جهان مجهز حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر در لندن… • چهره خواهر ...


851
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... اجرای مالیات خانه‌های خالی ...


733
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


897
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... تا پایان امسال امکان‌پذیر ...


531
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


268
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


108
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... های داخلی از امکان ...


245
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...