354
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


577
ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است.


366
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


569
تا پایان امسال طرح آرناو (rnav) در فرودگاه کلاله اجرایی می شود. معاون شبکه بهداشت و درمان آمل از اجرای طرح کشیک نوروزی بهداشت محیط از ۱۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ۹۷ در این …


595
فصل تجارت - اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال ...


8
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


298
سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اردیبهشت ...


948
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست | رهنمودهای حسابداری


242
می 16, 2018 / mask-face / دیدگاه‌ها برای اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان ...


617
مهر گزارش می‌دهد؛ اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ...


413
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... مالیات خانه های خالی ...


35
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ... های خالی تا پایان امسال ...


742
• آنر 10 نخستین پرچمدار جهان مجهز حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر در لندن… • چهره خواهر ...


266
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... اجرای مالیات خانه‌های خالی ...


653
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


543
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... تا پایان امسال امکان‌پذیر ...


535
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


298
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


968
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... های داخلی از امکان ...


21
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...