829
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


638
ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است.


603
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


397
تا پایان امسال طرح آرناو (rnav) در فرودگاه کلاله اجرایی می شود. معاون شبکه بهداشت و درمان آمل از اجرای طرح کشیک نوروزی بهداشت محیط از ۱۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ۹۷ در این …


360
فصل تجارت - اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال ...


574
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


262
سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اردیبهشت ...


536
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست | رهنمودهای حسابداری


912
می 16, 2018 / mask-face / دیدگاه‌ها برای اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان ...


131
مهر گزارش می‌دهد؛ اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ...


392
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... مالیات خانه های خالی ...


729
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ... های خالی تا پایان امسال ...


506
• آنر 10 نخستین پرچمدار جهان مجهز حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر در لندن… • چهره خواهر ...


196
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... اجرای مالیات خانه‌های خالی ...


501
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


911
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... تا پایان امسال امکان‌پذیر ...


117
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


850
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


243
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... های داخلی از امکان ...


137
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...