88
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


547
ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است.


142
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


188
تا پایان امسال طرح آرناو (rnav) در فرودگاه کلاله اجرایی می شود. معاون شبکه بهداشت و درمان آمل از اجرای طرح کشیک نوروزی بهداشت محیط از ۱۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ۹۷ در این …


696
فصل تجارت - اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال ...


564
عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.


694
سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اردیبهشت ...


829
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست | رهنمودهای حسابداری


648
می 16, 2018 / mask-face / دیدگاه‌ها برای اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان ...


701
مهر گزارش می‌دهد؛ اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ...


365
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... مالیات خانه های خالی ...


703
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست ... های خالی تا پایان امسال ...


587
• آنر 10 نخستین پرچمدار جهان مجهز حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر در لندن… • چهره خواهر ...


921
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... اجرای مالیات خانه‌های خالی ...


164
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...


55
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... تا پایان امسال امکان‌پذیر ...


408
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


766
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر ... فعلا از پول خبری نیست;


116
اجرای مالیات خانه‌های خالی تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست; ... های داخلی از امکان ...


42
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود ...