814
مهر نوشت: چند نماینده پارلمان اروپا خواستار تأسیس دفتر رسمی این اتحادیه در تهران به ...


966
اتحادیه اروپا به دنبال تاسیس دفتر رسمی ... اتحادیه اروپا در تهران ... مهم است. به ...


736
برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تأسیس دفتر رسمی در ایران هستند.


484
... به دنبال تاسیس دفتر در ... دفتر رسمی اتحادیه اروپا در ... در تهران ایده خوب است. ...


49
شبکه خبری غربی از ایده تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران به بهانه تداوم همکاری‌ها با ...


154
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا گفت: افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران یک مسئله سیاسی است و مسئولیت پیگیری آن با موگرینی بوده و این مسئله اکنون در حال پیگیری است.


463
یورونیوز خبر داد:اتحادیه اروپا به دنبال تأسیس دفتر در ایران به بهانه حفظ برجام است ...


363
خبر : اتحادیه اروپا دنبال تأسیس دفتر در ایران - اسپاد نیوز شبکه خبری غربی از ایده تأسیس ...


97
اتحادیه اروپا به دنبال تاسیس دفتر در ایران به ... و مشکوکی است که به تحریم ...


481
«کورنلیا ارنست» نماینده پارلمان اروپا و اهل آلمان نیز در زمینه حفظ برجام مدعی شد ...


610
اتحادیه اروپا به دنبال تاسیس دفتر رسمی در ایران برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تاسیس دفتر رسمی در ایران هستند.


537
خبرگزاری میزان- یک شبکه خبری غربی از ایده تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران به بهانه ...


739
از کاترین اشتون خواسته شده مقدمات تاسیس دفتر نمایندگی در تهران را تا پایان سال ۲۰۱۴ ...


525
... ایران دفتر اتحادیه اروپا ... به دنبال تاسیس دفتر در ... است که یک دفتر اتحادیه ...


987
... اجازه تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران ... به‌ دنبال تاسیس دفتری در ... است در آن ...


664
چند نماینده پارلمان اروپا خواستار تأسیس دفتر رسمی این اتحادیه در تهران به بهانه تلاش برای حفظ برجام شدند.


90
تأسیس دفتر رسمی «اتحادیه اروپا» در ایران برای حفظ برجام شبکه ایران ۱ ساعت پیش. ایران آنلاین / برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تأسیس دفتر رسمی در …


728
اتحادیه اروپا به دنبال تأسیس دفتر رسمی در ایران است! برخی نمایندگان پارلمان اروپا به ...


123
برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تأسیس دفتر رسمی در ایران هستند.


809
... وب سایت رسمی ... تأسیس دفتر در ایران به ... نگرفته است. اتحادیه اروپا دنبال ...