211
مهر نوشت: چند نماینده پارلمان اروپا خواستار تأسیس دفتر رسمی این اتحادیه در تهران به ...


972
اتحادیه اروپا به دنبال تاسیس دفتر رسمی ... اتحادیه اروپا در تهران ... مهم است. به ...


259
برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تأسیس دفتر رسمی در ایران هستند.


625
... به دنبال تاسیس دفتر در ... دفتر رسمی اتحادیه اروپا در ... در تهران ایده خوب است. ...


324
شبکه خبری غربی از ایده تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران به بهانه تداوم همکاری‌ها با ...


539
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا گفت: افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران یک مسئله سیاسی است و مسئولیت پیگیری آن با موگرینی بوده و این مسئله اکنون در حال پیگیری است.


768
یورونیوز خبر داد:اتحادیه اروپا به دنبال تأسیس دفتر در ایران به بهانه حفظ برجام است ...


500
خبر : اتحادیه اروپا دنبال تأسیس دفتر در ایران - اسپاد نیوز شبکه خبری غربی از ایده تأسیس ...


386
اتحادیه اروپا به دنبال تاسیس دفتر در ایران به ... و مشکوکی است که به تحریم ...


280
«کورنلیا ارنست» نماینده پارلمان اروپا و اهل آلمان نیز در زمینه حفظ برجام مدعی شد ...


829
اتحادیه اروپا به دنبال تاسیس دفتر رسمی در ایران برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تاسیس دفتر رسمی در ایران هستند.


914
خبرگزاری میزان- یک شبکه خبری غربی از ایده تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران به بهانه ...


71
از کاترین اشتون خواسته شده مقدمات تاسیس دفتر نمایندگی در تهران را تا پایان سال ۲۰۱۴ ...


773
... ایران دفتر اتحادیه اروپا ... به دنبال تاسیس دفتر در ... است که یک دفتر اتحادیه ...


753
... اجازه تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران ... به‌ دنبال تاسیس دفتری در ... است در آن ...


518
چند نماینده پارلمان اروپا خواستار تأسیس دفتر رسمی این اتحادیه در تهران به بهانه تلاش برای حفظ برجام شدند.


604
تأسیس دفتر رسمی «اتحادیه اروپا» در ایران برای حفظ برجام شبکه ایران ۱ ساعت پیش. ایران آنلاین / برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تأسیس دفتر رسمی در …


150
اتحادیه اروپا به دنبال تأسیس دفتر رسمی در ایران است! برخی نمایندگان پارلمان اروپا به ...


485
برخی نمایندگان پارلمان اروپا به بهانه حفظ برجام خواستار تأسیس دفتر رسمی در ایران هستند.


874
... وب سایت رسمی ... تأسیس دفتر در ایران به ... نگرفته است. اتحادیه اروپا دنبال ...