59
دولت ترامپ در ادامه سیاست فشار به اسلام آباد، به قطع همکاری‌های خود با پاکستان در بخش ...


336
اکسپرس تریبیون ادامه داد:ارتش پاکستان هشدار داده است که اقدام آتی آمریکا ممکن است نگاه اسلام آباد برای کسب همکاری نظامی و آموزشی را به سمت چین و روسیه متمرکز کند.


529
دولت ترامپ در ادامه سیاست فشار به اسلام آباد، به قطع همکاری های خود با پاکستان در بخش آموزش نظامی مصمم است.


794
اقتصادنیوز : دولت ترامپ در ادامه سیاست فشار به اسلام آباد، به قطع همکاری های خود با ...


68
آمریکا سطح همکاری نظامی خود با پاکستان را کاهش می دهد اسلام آباد - ایرنا - دولت ترامپ در ادامه سیاست فشار به اسلام آباد، به قطع همکاری های خود با پاکستان در …


724
وزارت امورخارجه پاکستان اعلام کرد، اسلام آباد این حق را دارد که با وجود تحریم های ایران، به روابط تجاری مشروع خود با این کشور ادامه دهد.


162
آمریکا سطح همکاری نظامی خود با پاکستان را کاهش می ... برای کاهش سطح روابط نظامی با ...


335
... و نظامی می‌باشند، کاهش ... آمریکا همکاری با پاکستان ... آمریکا را به عظمت خود ...


581
ارتش پاکستان هشدار داده اقدام آتی آمریکا ممکن است نگاه اسلام آباد برای کسب همکاری نظامی و آموزشی را به سمت چین و روسیه متمرکز کند.


94
... را آموزش نظامی می‌دهد. ... کاهش نفوذ پاکستان در ... همکاری ایران با ...


755
تعلیق پاکستان از برنامه بین المللی دولت ترامپ در بخش آموزش‌های نظامی سبب خواهد شد تا سهمیه 66 افسر نظامی پاکستان در این برنامه حذف شود.


990
نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد اظهارات مقام‌های آمریکایی علیه پاکستان را به شدت رد کرده و گفته است در صورتی که "[آمریکا] از همکاری‌ها با [کشورش] استقبال نکند، این همکاری‌ها را مورد تجدید نظر قرار می‌د‌هد".


318
... تولید خود را ارتقا دهد. ... آمریکا سطح همکاری نظامی خود با پاکستان را کاهش می ...


136
... تعللی در همکاری نظامی ما با ... آمریکا روابط نظامی خود را با ... به پاکستان می ...


337
در مقابل پاکستان هم همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با آمریکا را ... دهد. پاکستان ...