963
رییس سازمان حج و زیارت خطاب به اعضای کارگروه‌ها و مدیران ستادی توصیه کرد که در بررسی‌ها و آسیب شناسی‌های حج ۹۷، نگاه منصفانه وبدون تعصب داشته باشند.


723
آسیب شناسی حج 97 منصفانه و بدون تعصب باشد. ... آسیب شناسی حج 97 منصفانه و بدون ... آسیب فضای ...


980
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان واقعه عاشورا را محصول ظلم و قدرنشناسی ...


988
امیراسماعیلی گفت: اگر قرار باشد خود این سیستم مورد هجمه قرار بگیرد؛ یعنی هواپیمای حمله کننده بخواهد ابتدا از شر سماوات خلاص شود بلافاصله سیستم راداری آن خاموش و سیستم «اپتیکی» آن وارد عمل می شود.


332
آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و بدون تعصب باشد. ... های آسیب شناسی حج تمتع ۹۷ و ...


627
آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و بدون تعصب ... بودنش باشد ... اقامتش دفتر حج و زیارت دارد ...


290
آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و ... هتاکی و افترا باشد را ... حج ۹۷ منصفانه و بدون تعصب ...


793
... يا به نحو تبرّع باشد، حج آنها ... حج و زیارت : آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و بدون تعصب ...


7
رییس سازمان حج و ... به انتخاب مردم باشد از ... آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و بدون ...


798
آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و بدون تعصب ... و افترا باشد ... آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه ...


189
آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و بدون تعصب باشد; رئیس و اعضای گروه معماری و شهرسازی ...


752
به علاوه، تحقیقات نشان می دهد کم خوابی می تواند عوارض جانبی منفی ای داشته باشد، مثل کاهش سوخت و ساز بدن، افزایش اشتها، تضعیف سیستم ایمنی بدن و افزایش خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان و دیابت.


693
... ۹۷ منصفانه و بدون تعصب باشد ... و سوادکوه ; آسیب شناسی حج ۹۷ منصفانه و بدون تعصب ...


761
وی افزود: آسیب شناسی حج 96 موجب شد تا با رفع نقاط ضعف به برنامه ریزی مناسبی برای حج تمتع 97 بپردازیم و به همین ترتیب برای حج تمتع 98 نیز برنامه ریزی خواهیم کرد و این نشست آسیب شناسی نیز به همین منظور تشکیل شده است.